STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa thải Theo danh mục đính kèm Merit Maquiladora Mexico, S.DE R.L. DE C.V,/ Merit Medical Systems, Inc. Dùng giữ chất lỏng cho đến khi thải loại an toàn Qui tắc 4 TTBYT Loại A