STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ tách biệt huyết tương, phụ kiện máy CATSmart PSQ Set Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 mục 3 TTBYT Loại C
2 Túi trả về với đầu nối chữ Y, phụ kiện máy CATSmart Reinfusion bag with Y-Adapter Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 mục 3 TTBYT Loại C
3 Túi trả về 1000ml, phụ kiện máy CATSmart Reinfusion bag 1000 ml Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 2 mục 3 TTBYT Loại C
4 Dây chân không, phụ kiện máy CATSmart ATV-70 Vacuum Line ATV-180 Vacuum Line Vacuum Line Fresenius HemoCare Netherlands B.V., The Netherlands Fresenius Kabi AG, Germany Phụ kiện máy CATSmart 4 TTBYT Loại A