STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nuôi ăn sử dụng cho máy APPLIX HydroBag Ucomfor Medical Co., Ltd- Trung Quốc Ucomfor Medical Co., Ltd- Trung Quốc Túi nuôi ăn 2 mục 1 TTBYT Loại B