STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi Laport-CS SEJONG MEDICAL CO., LTD SEJONG MEDICAL CO., LTD - Dụng cụ bao gồm một cây kim và / hoặc vỏ bọc, được sử dụng để đưa thiết bị y tế vào cơ thể người để lấy mô tại vị trí trung tâm hoặc mở đường trong phẫu thuật nội soi. - Sản phẩm dùng một lần. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Vòng vén vết mổ Wound Retractor SEJONG MEDICAL CO., LTD SEJONG MEDICAL CO., LTD - Được chỉ định để tạo đường vào cho các dụng cụ phẫu thuật nội soi, dùng trong quá trình phẫu thuật nội soi ổ bụng ít xâm lấn. - Sản phẩm dùng 1 lần. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Cổng single port (Mổ nội soi 1 lỗ) Theo phụ lục Theo phụ lục SEJONG MEDICAL CO., LTD - Được chỉ định để tạo đường vào cho các dụng cụ phẫu thuật nội soi, dùng trong quá trình phẫu thuật nội soi ổ bụng ít xâm lấn. - Sản phẩm dùng 1 lần. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục SEJONG MEDICAL CO., LTD - Dụng cụ bao gồm một cây kim và / hoặc vỏ bọc, được sử dụng để đưa thiết bị y tế vào cơ thể người để lấy mô tại vị trí trung tâm hoặc mở đường trong phẫu thuật nội soi. - Sản phẩm dùng một lần. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Dụng cụ tưới rửa điện cực cao tần sử dụng một lần Lap-iX SEJONG MEDICAL CO., LTD SEJONG MEDICAL CO., LTD - Dùng để hút hoặc tưới và dẫn năng lượng điện phẫu thuật đơn cực tần số cao tương thích với máy phát điện phẫu thuật đến vị trí phẫu thuật trong quá trình phẫu thuật nội soi. Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục 1 Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
6 Port phẫu thuật nội soi sử dụng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục SEJONG MEDICAL CO., LTD - Dùng để mở vị trí rạch ra hình vòng để giúp sử dụng các dụng cụ phẫu thuật khác nhau. Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng ít xâm lấn. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
7 Dụng cụ lọc khói sử dụng 1 lần Smokelean SEJONG MEDICAL CO., LTD SEJONG MEDICAL CO., LTD - Được chỉ định để lọc các chất gây ô nhiễm từ khói được tạo ra trong quá trình phẫu thuật nội soi, có thể chứa các vật chất hữu cơ bay hơi sau đốt và các mảnh vụn. Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục 1 Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
8 Túi đựng bệnh phẩm vô trùng Lapbag SEJONG MEDICAL CO., LTD SEJONG MEDICAL CO., LTD - Dùng để đựng bệnh phẩm bỏ đi, được thiết kế để lấy bệnh phẩm trong quá trình nội soi ổ bụng. Sử dụng 1 lần. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B