STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng loại dẹp Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Pakion Medical Material Co., Ltd Dùng để đóng gói dụng cụ y tế, vật tư y tế hấp tiệt trùng bằng các phương pháp hơi nước hoặc nhiệt độ thấp. Quy tắc 4, Phần II, Mục I, phụ lục I của Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A