STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi Nuôi Ăn Trọng Lực Theo phụ lục Theo phụ lục Cardinal Health 200, LLC / Hoa Kỳ Túi nuôi ăn trọng lực Kangaroo được thiết kế để sử dụng cho những bệnh nhân có đường tiêu hóa nguyên vẹn nhưng không thể kiểm soát việc đưa dinh dưỡng và/hoặc nước một cách vật lý thông qua quá trình nhai và nuốt thông thường. Điều này được thực hiện bằng cách dùng trọng lực của chất lỏng như chất dinh dưỡng hoặc nước đưa vào đường tiêu hóa của bệnh nhân thông qua một thiết bị xâm nhập (ống nuôi ăn) Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A