STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi truyền áp lực Theo phụ lục Theo phụ lục Merit Medical Systems, Inc. Túi truyền áp lực dung tích 500ml, 1000ml (PIB) được sử dụng để tạo áp lực (có thể lên đến 300-450 mmHg) lên túi chất lỏng vô trùng được niêm phong, hỗ trợ việc truyền dịch vào cơ thể người. Quy tắc 2 mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A