STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chườm nóng lạnh (Hot/ Cold Gel) Không có TT. Inter Rubber., Co., Ltd- Thái Lan TT. Inter Rubber., Co., Ltd- Thái Lan Túi chườm nóng, lạnh dùng trong y tế dùng trong y tế 4 TTBYT Loại A