STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám và làm thủ thuật sản phụ khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd Bàn khám điện dùng làm bàn khám và làm thủ thuật sản phụ khoa cho bệnh nhân Quy tắc 12, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A