STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vỏ soi bàng quang-niệu đạo Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Vỏ soi bàng quang-niệu đạo được sử dụng kèm ống soi trong các can thiệp chẩn đoán và phẫu thuật nội soi tiết niệu. Quy tắc 5, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B