STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van cầm máu Radifocus Haemostasis Valve II/RF*VA713M Ashitaka Factory of Terumo Corporation Terumo Corporation Van cầm máu giúp ngăn máu chảy ngược khi luồn ống thông vào mạch máu cho chụp mạch hoặc cho các mục đích khác. Quy tắc 2, mục A, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B