STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vỏ Trocar 5,5 mm A5819 Olympus Winter & Ibe GmbH, Đức Olympus Winter & Ibe GmbH, Đức a4550, a4553, a4554, a4557, a5808, a5809, a5819, Wa58142L, Wa58241s, Wa58242a: vỏ Trocar dùng để đưa qua thành bụng trong quá trình phẫu thuật nội soi ổ bụng. a5946: Vỏ Trocar dùng để đưa qua thành bụng trong quá trình phẫu thuật nội soi ổ bụng và đưa vào khoang ngực trong quá trình phẫu thuật khoang ngực. a4551, a4552, a4555, a4556, a5947, a5948, a5949, a5968, a5979, Wa58341L, Wa58343L: nòng Trocar được sử dụng kết hợp với vỏ trocar thích hợp. Không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài đích nêu trên Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B