STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Sigma Medical Supplies Corp. Dùng để đóng gói các mặt hàng y tế có kích thước khác nhau để tiệt trùng bằng các thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước hoặc khí EO. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A