STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy dụng cụ F-5-1 Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Xe đẩy thuốc và vật dụng y tế Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Xe đẩy thuốc F-45-1 Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Xe đẩy thuốc và vật dụng y tế Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu F-46 Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Xe đẩy thuốc và vật dụng y tế Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Xe lấy máu xét nghiệm F-45-2 II Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Xe đẩy thuốc và vật dụng y tế Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Giường bệnh nhân 2 tay quay B-10 Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Giường bệnh nhân Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Giường bệnh nhân 3 tay quay A-1-1 Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd / Trung Quốc Giường bệnh nhân Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A