STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu Foley Catheter; Urethral Catheter; Malecot Catheter; Nelaton Catheter; Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd- Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd- Trung Quốc Ống luồn vào niệu đạo đến bàng quang để thông tiểu 5 TTBYT Loại B
2 Dây truyền dịch I.V. Infusion set IV set Infusion set Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Dây truyền dịch dẫn dịch vào đường tĩnh mạch 7 TTBYT Loại B
3 Khóa 3 ngã Three way stopcock with or without extension tubing Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Truyền dịch/thuốc từ khóa 3 ngã của khóa vào bệnh nhân 2 TTBYT Loại B
4 Túi dẫn lưu chứa nước tiểu Urine Drainage bag with or without belt Urine Bag Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd- Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd- Trung Quốc Túi dẫn lưu chứa nước tiểu 4 TTBYT Loại A
5 Kim lấy máu Blood lancet, Blood lancet stainless steel Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Trích lấy máu bằng đầu kim nhọn làm mẫu xét nghiệm 6 TTBYT Loại B
6 Bóng bóp huyết áp Bulb without/ with airvent valve Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Bóp đẩy khí vào làm phồng căng tay đeo để đo huyết áp 4 TTBYT Loại A
7 Dây oxy đường mũi Nasal Cannula Nasal Oxygen Cannula Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. – Trung Quốc Dây truyền khí oxy từ máy vào mũi bệnh nhân 2 TTBYT Loại B
8 Băng bột bó Plaster of Paris Bandage Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd- Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Cuốn bó chặt vải tẩm bột thạch cao để cố định và kết hợp phần xương gãy lại với nhau 4 TTBYT Loại A
9 Bóng bóp giúp thở Manual Resuscitator; resuscitator Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.- Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. – Trung Quốc Bóp túi đầy khí vào mặt nạ hỗ trợ thở cho bệnh nhân 2 TTBYT Loại B