STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ cấy trong Điện cực ốc tai - Digisonic I-SP-SD, I-SP-SD-EVO Neurenec/Oticon Neurenec/Oticon Dùng để cấy ghép dưới da ốc tai. Hỗ trợ thính giác Quy tắc 8 TTBYT Loại D
2 Bộ cấy trong Điện cực ốc tai - Neuro Zti M80184, M80185 Neurenec/OticonPháp Neurenec/Oticon Dùng để cấy ghép dưới da ốc tai. Hỗ trợ thính giác Quy tắc 8 TTBYT Loại D