STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Nantong Fuhua Medical Packing Co.,Ltd : Được sử dụng trong đóng gói dụng cụ phẫu thuật và trang thiết bị y tế để tiệt trùng Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A