STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi trữ dịch dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Medela, SWITZERLAND Dùng để đựng dịch lỏng một cách an toàn và vệ sinh. Tích hợp chức năng bảo vệ chống tràn dịch và tiệt khuẩn, giữ vệ sinh môi trường bệnh viện. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A