STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy rửa khử khuẩn và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Belimed AG Sử dụng trong kiểm soát nhiễm khuẩn ở bệnh viện, sử dụng để rửa và sấy khô dụng cụ y tế. Quy tắc 15 mục C phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Túi đóng gói tiệt trùng nhiệt độ thấp Theo phụ lục Theo phụ lục Belimed AG Sử dụng trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, đóng gói dụng cụ y tế trong quá trình tiệt trùng. Quy tắc 15 mục C phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B