STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON Module Greiner Bio-One GmbH DiaSorin S.p.A. Mô-đun dùng cho các xét nghiệm trên máy xét nghiệm miễn dịch LIAISON. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A