STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Lưới nhựa cố định vùng đầu RLG-ESH1-2412C RLG-ESH2-2412C Klarity Medical & Equipment (GZ) Co,LTD Klarity Medical & Equipment (GZ) Co,LTD Để cố định, giữ vị trí đầu người bệnh. Quy tắc 04 TTBYT Loại A
2 Đế cố định đầu cổ vai R630-2SCF Klarity Medical & Equipment (GZ) Co,LTD Klarity Medical & Equipment (GZ) Co,LTD Để định vị và tái định vị bệnh nhân trong quá trình xạ trị Quy tắc 04 TTBYT Loại A
3 Túi hơi cố định chân không R7254-85NLM R7540-56NLM Klarity Medical & Equipment (GZ) Co,LTD Klarity Medical & Equipment (GZ) Co,LTD Để cố định, giữ vị trí người bệnh. Quy tắc 04 (Invitro) TTBYT Loại A