STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đai chống gù GOOD BACK A2710 Công ty TNHH Remington international ,Việt Nam Công ty TNHH HANOMED VIỆT NAM Hỗ trợ quá trình hậu phẫu Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
2 Đai thắt lưng AIR BACK A850 Công ty TNHH Remington international ,Việt Nam Công ty TNHH HANOMED VIỆT NAM Hỗ trợ quá trình hậu phẫu Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
3 Đai số 8 A6 A520 Công ty TNHH Remington international ,Việt Nam Công ty TNHH HANOMED VIỆT NAM Hỗ trợ quá trình hậu phẫu Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
4 Băng cố định khớp vai A6 A320 Công ty TNHH Remington international ,Việt Nam Công ty TNHH HANOMED VIỆT NAM Hỗ trợ quá trình hậu phẫu Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
5 Nẹp cổ mềm A6 A110 Công ty TNHH Remington international ,Việt Nam Công ty TNHH HANOMED VIỆT NAM Hỗ trợ quá trình hậu phẫu Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A