STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy chẩn đoán miễn dịch VITROS Immunodiagnostic Products Total Thyroid Controls (code 1410646) Ortho-Clinical Diagnostics Ortho-Clinical Diagnostics để giám sát hoạt động của hệ thống miễn dịch và tích hợp Vitros khi xét nghiệm TSH, T3 toàn phần, T4 toàn phần, và đánh giá khả năng gắn kết nội tiết tố tuyến giáp Quy tắc 6 TTBYT Loại B