STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nhựa dùng để đựng máu Theo phụ lục Theo phụ lục Suzhou Laishi Transfusion Equipment Co.,Ltd, , China - Dùng thu thập máu toàn phần để sản xuất, sàng lọc các chế phẩm máu, giúp cho việc truyền máu an toàn hơn - Chứa chất chống đông CPDA-1 bảo quản máu toàn phần ≥ 35 ngày. Quy tắc 13 TTBYT Loại D