STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nước tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục ConvaTec Limited Để thu nước tiểu từ lỗ mở ra da QT 4 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A