STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi nước tiểu trẻ em Little Ones One-piece Urostomy Pouch / 20917 ConvaTec Dominican Republic, Inc. ConvaTec Limited Để thu nước tiểu từ lỗ mở đường tiểu ra da QT 4 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A