STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục JW BIO Science Corporation, Hàn Quốc Sử dụng để chiếu sáng, giúp bác sỹ quan sát dễ dàng trong khi phẫu thuật. Quy tắc 10, Mục 1 TTBYT Loại A