STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy dùng cho hệ thống phẫu thuật nội soi Einstein Vision 2.0 Theo phụ lục Theo phụ lục ITD GmbH Được sử dụng trong phẫu thuật nội soi với chức năng giữ các thiết bị nội soi đặt trên các kệ, ngăn. An toàn di chuyển trong phòng mổ. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 4 TTBYT Loại A