STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ đặt nội soi khí quản sợi quang 0130100; 0130115; 0130150; Hersill, S.L Hersill, S.L Dùng để đặt thông khí trong trường hợp khẩn cấp, gây mê hồi sức Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Valy cấp cứu và các phụ kiện Oxivac II Hersill, S.L Hersill, S.L Dùng để cấp cứu bệnh nhân trên các thiết bị cấp cứu Quy tắc 4 TTBYT Loại A