STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van ba hướng Theo phụ lục Theo phụ lục Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Perfect Việt Nam Sản phẩm được thiết kế để sử dụng kết hợp với Bộ truyền dịch, Bộ nối dài tiêm tĩnh mạch, dùng điều chỉnh hướng của dòng chảy, Bên cạnh đó, Van ba hướng có thể sử dụng để khóa và mở thêm dòng trong quá trình truyền dịch, bơm thuốc. Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I và Quy tắc 7, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT và điểm d Khoản 2 Điều 4 Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại B