STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng mắt R300P01-007; R300P02-006; R300P03-006 MAXTEC, LLC MAXTEC, LLC Miếng đệm bảo vệ mắt khi điều trị bằng phương pháp ánh sáng được thiết kế đặc biệt để tránh ánh sáng rò rỉ. Quy tắc 4 TTBYT Loại A