STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Allerstop- ngăn ngừa dị ứng đường hô hấp Allerstop Crab Sinergy S.R.L - Italy Crab Sinergy S.R.L - Italy Xịt mũi, làm sạch các hốc mũi khỏi sự hiện diện của kháng nguyên và dư lượng phấn hoa đồng thời gắn với niêm dịch mũi hình thành một rào cản cơ học để ngăn ngừa sự tiếp xúc với các kháng nguyên như phấn hoa, bảo vệ các tế bào mũi khỏi sự tái phát bệnh, được sử dụng trong điều trị viêm mũi dị ứng. Quy tắc 5 TTBYT Loại B