STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa dịch - Titan Cloverleaf Reservoir Theo phụ lục Theo phụ lục Coloplast - Đan Mạch Sử dụng thay thế cho túi chứa dịch cho bệnh nhân Quy tắc 8 TTBYT Loại C