STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn cạnh giường theo danh mục Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co..,Ltd, Trung Quốc Jiangsu Yongxin Medical Equipment Co..,Ltd, Trung Quốc Để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A