STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi dẫn lưu niệu Draina S Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Medical SAS DRAINA S NHỎ được thiết kế để sử dụng cho các vị trí có diện tích nhỏ (thực quản, tai mũi họng,..) và hệ thống thoát thải nhỏ. Sản phẩm còn được dùng cho bệnh nhi để thu gom và chứa nước tiểu, hoặc dùng làm túi chứa cho các lỗ mở thông ra da Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 4 TTBYT Loại A