STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi cuộn Tyvek Zeus-P150 KM CO., LTD / Hàn Quốc Medonica CO., LTD - Hàn Quốc Đáp ứng mọi nhu cầu của dụng cụ cũng như giá trị và chất lượng tối đa Quy tắc 15 TTBYT Loại C