STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ĐÈN MỔ FGT700; FGT700/700; FGT700/500; FGT500; FGT500/500; FGTLED700/700; FGTLED700/500; FGTLED500/500; FGTLED700; FGTLED500; FGTLED720/720; FGTLED5+5; FGTLED5; FGTLED720; FGT500L; FGT700L; FGTLED500L; FGTLED700L; FGTLED200L; FGTLED720L; FGTLED5L; Shanghai Figton Medical Technology Co., Ltd Shanghai Figton Medical Technology Co., Ltd Được sử dụng ở trong các phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng khám hoặc trung tâm phẫu thuật. Quy tắc 10 TTBYT Loại A