STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 bàn khám đa năng FGT-D1, FGT-D2, FGT-D3, FGT-D4, FGT-D5, FGT-D6, Shanghai Figton Medical Technology Co., Ltd Shanghai Figton Medical Technology Co., Ltd Dùng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế. Quy tắc 4 TTBYT Loại A