STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi tiệt trùng ASI-SP Nhà máy - Chi nhánh Cty CP dịch vụ và thiết bị y tế An Sinh Cty CP dịch vụ và thiết bị y tế An Sinh Dùng để bao gói thiết bị tiệt trùng Quy tắc 4 TTBYT Loại A