STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít ổ cối Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Vít ổ cối được dùng để: Tăng khả năng ổn định trong trường hợp tính ổn định ban đầu của ổ cối trở nên không ổn định; Cố định bộ phận chảo cố định ổ cối; Cố định bộ phận cấy ghép thêm của ổ cối Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C