STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình Theo phụ lục Theo phụ lục OsteoMed L.L.C, United States of America - Cấy ghép trên cơ thể bệnh nhân, dùng trong trường hợp nứt gãy xương mặt, sọ não, đóng hộp sọ. Quy tắc 8 TTBYT Loại C