STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít gắn phục hình Theo phụ lục 1 đính kèm. BEGO IMPLANT SYSTEMS GMBH & CO.KG, Cộng Hòa Liên Bang Đức BEGO IMPLANT SYSTEMS GMBH & CO.KG, Cộng Hòa Liên Bang Đức Gắn kết, nâng đỡ răng giả trên chân răng nhân tạo Quy tắc 8 TTBYT Loại C