STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi oxy SY-30L; SY -42L; JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD Dự trữ oxy dùng trong các trung tâm y tế và chăm sóc tại nhà Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Đệm chống loét Lattice; Lattice (new); Strip; Air-jet B style JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh loét da cho các bệnh nhân bị liệt, bệnh nhân nằm dài ngày Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Huyết áp kế Standing Type; Desk Type JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD Đo huyết áp Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Huyết áp kế cơ Huyết áp kế cơ JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD Đo huyết áp Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A