STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Allergoff Không có ICB Pharma- Ba Lan ICB Pharma- Ba Lan giảm thiểu rủi ro hít phải các tác nhân gây dị ứng trong nhà. 4 TTBYT Loại A