STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cân lắc máu CompoGuard Complete CompoGuard Basic CompoGuard Data Fresenius Hemocare GmbH, Germany Fresenius Hemocare GmbH, Germany Là thiết bị y tế chủ động dùng hỗ trợ trong quá trình hiến máu chất lượng cao, tạo ra sự ổn định và tin cậy cho sản phẩm máu. Là một máy trộn có chức năng trộn máu được lấy ra từ người hiến máu với chất chống đông trong túi máu. Máy cũng có chức năng cân đo lượng máu trong túi máu, khi thể tích đã đạt được, quy trình sẽ dừng lại bằng một khóa kẹp an toàn. Quy trình được theo dõi bởi một giá trị kiểm tra dòng chảy 12 TTBYT Loại A
2 Dung dịch chống đông, sử dụng kèm theo máy Comtec ACD-A/500ml-Inj.P ACD-A/1000ml- Inj.P ACD-A/600 ml - LLW - ICS Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Dung dịch chống đông ACD-A, sử dụng cho máy chiết tách thành phần máu tự động – COM.TEC, đóng vai trò là chất chống đông máu sau khi máu được thu thập hoặc lưu chuyển trong một vòng tuần hoàn ngoài cơ thể, ACD-A cũng đảm bảo sự ổn định của nồng độ tế bào máu, rất cần thiết và không thể thiếu trong khi vận hành máy 3 TTBYT Loại C
3 Dung dịch bảo quản tiểu cầu (thay thế huyết tương), sử dụng kèm theo máy Amicus InterSol Solution Platelet Additive solution 3 Fenwal International, Inc. Fresenius Kabi AG Để bảo quản tiểu cầu đã được tách bỏ bạch cầu qua máy phân tách thành phần máu tự động Amicus ở điều kiện tiêu chuẩn của ngân hàng máu, dung dịch không có tác dụng điều trị bệnh. Không bao giờ được truyền dung dịch trực tiếp vào bệnh nhân 2 mục 3 TTBYT Loại C
4 Túi đựng máu Compoflex 2F 35 ml CPDA-1 COMPOFLEX 2F 63 ml CPDA-1 Compoflex 3F 49ml CPD/78 ml SAG-M COMPOFLEX 3F 35 ml CPD/55 ml SAG-M COMPOFLEX 3F 63CPD/100SAG-M COMPOFLEX 4F 63 ml CPDA-1 PDS-V Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Dùng để chứa và bảo quản máu 2 mục 3 TTBYT Loại C