STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dây truyền dịch Infusion set VL ST 00 Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Dùng cho truyền các dung dịch vào cơ thể không có kim, không xâm nhập. Có thể kết hợp với trang thiết bị y tế chủ động ( bơm tiêm điện/bơm truyền dịch) 2 mục 1 TTBYT Loại B
2 Túi nuôi ăn sử dụng cho máy Amika Amika - Pump Set Bag Set Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Dùng chứa các chất lỏng để đưa vào cơ thể, có kết nối với trang thiết bị y tế chủ động loại B 2 mục 1 TTBYT Loại B
3 Bộ sonde dạ dày Freka Tube FR 15, 100 cm, F, Freka Tube FR 12, 120 cm, Y Theo phụ lục Fresenius Kabi AG Đưa thức ăn vào bằng lực đẩy trọng lực từ túi chúa dịch hoặc sử dụng bơm nuôi ăn 5 mục 4 TTBYT Loại B