STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa máu, Phụ kiện máy COMTEC Transfer bag 500 ml Fresenius HemoCare Netherlands B.V. Fresenius Kabi AG TTBYT không xâm nhập, dùng để lưu trữ máu tạm thời trong thời gian ngắn chờ trung chuyển sang gia đoạn khác, dùng 1 lần 2 mục 3 TTBYT Loại C
2 Bộ kít tách tiểu cầu, phụ kiện máy COMTEC S5L Platelet Set, S5L Platelet Set Fresenius HemoCare Netherlands B.V. Fresenius Kabi AG Chiết tách thành phần máu 2 mục 3 TTBYT Loại C
3 Bộ kit gạn tách bạch cầu và tế bào gốc, phụ kiện máy COMTEC P1Y White Blood Cell Set, P1YA White Blood Cell Set Fresenius HemoCare Netherlands B.V. Fresenius Kabi AG Chiết tách thành phần máu 2 mục 3 TTBYT Loại C