STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong yuda medical equipment co. ltd, Trung Quốc Sử dụng để chiếu sáng trong phẫu thuật Quy tắc 10, phần II TTBYT Loại A