STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ PG EYES 705, PG EYES 707, PG EYES 505, PG EYES 700, PG EYES 500, PG EYES 700m, PG EYES 500m PROGETTI S.r.l- Ý PROGETTI S.r.l- Ý Dùng chiếu sáng trong phẫu thuật 10 mục 1 TTBYT Loại A