STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim sinh học Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Dùng để thay van động mạch chủ thật hoặc van động mạch chủ giả bị mắc bệnh, hư hỏng hoặc hoạt động không bình thường cho các bệnh nhân từ 70 tuổi trở lên QT 8 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D